Πρωτη αναγνωριστικη συνεδρια

Πρωτη αναγνωριστικη συνεδρια
zoom Ζουμ εικόνας

Η αναγνωριστική συνεδρία αναφέρεται σε όσους, δεν είναι αρχικά σίγουροι ότι θέλουν να εμπλακούν σε μια ψυχοθεραπευτική διαδικασία, αλλά και σε εκείνους που θέλουν να βεβαιωθούν ότι τους ταιριάζει η συγκεκριμένη ψυχοθεραπευτική διαδικασία με τον συγκεκριμένο θεραπευτή.  Γίνεται μια πρώτη εκτίμηση του προβλήματος, καθορίζεται το θεραπευτικό πλάνο και συμφωνούνται οι όροι μιας πιθανής περαιτέρω συνεργασίας. Η αναγνωριστική συνεδρία έχει κόστος 20 ευρώ

Κόστος: 20.00 EUR
Ποσότητα: