Επιλογή Συνδρομής

Μία αναγνωριστική πρώτη συνεδρία μέσω Skype διάρκειας 45 λεπτών με κόστος 20 ευρώ

€ 20,00

Λεπτομέρειες
Μία ψυχοθεραπευτική συνεδρία μέσω Skype διάρκειας 45 λεπτών με κόστος 50 ευρώ

€ 50,00

Λεπτομέρειες
2 συνεδρίες για ένα μήνα,των 45 λεπτών η κάθε μια με κόστος 45 ευρώ ανά συνεδρία

€ 90,00

Λεπτομέρειες
4 συνεδρίες για ένα μήνα,των 45 λεπτών η κάθε μια με κόστος 40 ευρώ ανά συνεδρία

€ 160,00

Λεπτομέρειες