Ψυχοθεραπεία ενηλίκωνΨυχοθεραπεία ενηλίκων

Πραγματοποιούνται συνεδρίες ομαδικής ψυχοθεραπείας με μέγιστο αριθμό οκτώ ατόμων.

Απαραίτητη προυπόθεση η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής καθώς και κάποιες ατομικές συνεδρίες,πριν την ένταξη στην ομάδα

Ψυχοθεραπεία ενηλίκων