Επιλογή Συνδρομής

Συνεδρίες μέσω ιντερνετ. Η επιλογή της συνδρομής για την online ψυχοθεραπεία, γίνεται με γνώμονα τι χρειάζεται κάποιος. Σίγουρα, η αρχική κίνηση πρέπει να είναι η απόκτηση μιας αναγνωριστικής ψυχοθεραπευτικής συνεδρίας, τόσο για να καθοριστεί το ψυχοθεραπευτικό πλάνο, όσο και για να αποφασίσει κάποιος αν του ταιριάζει η ψυχοθεραπευτική προσέγγιση του συγκεκριμένου ψυχοθεραπευτή.
Για οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να απευθύνεστε στην online γραμματειακή υποστήριξη του Psychiatros Online

Ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες μέσω ιντερνετ

Μία αναγνωριστική πρώτη συνεδρία διάρκειας 45 λεπτών με κόστος 30 ευρώ

€ 30,00

Λεπτομέρειες

Μία ψυχοθεραπευτική συνεδρία διάρκειας 45 λεπτών με κόστος 60 ευρώ

€ 60,00

Λεπτομέρειες


2 συνεδρίες για ένα μήνα,των 45 λεπτών η κάθε μια με κόστος 55 ευρώ ανά συνεδρία

€ 110,00

Λεπτομέρειες


4 συνεδρίες για ένα μήνα,των 45 λεπτών η κάθε μια με κόστος 50 ευρώ ανά συνεδρία

€ 200,00

Λεπτομέρειες